Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Brand & räddning

Saltvik är medlem i Räddningsområde Ålands Landskommuner. Till området hör också övriga faståländska kommuner och Vårdö.

Lennart Johansson är områdets räddningschef och har sin bas på Jomala kommunkansli. Räddningschefen har hand om det förebyggande brand- och räddningsarbetet.

Det operativa arbetet sköts av kommunens frivilliga brandkårer i nära samarbete med övriga kommuner. I Saltvik finns två frivilliga brandkårer: Västra Saltviks FBK och Östra Saltviks FBK.

Den gemensamma räddningsnämnden har en medlem från varje medlemskommun. 
Räddningsnämnden leder och övervakar brand- och räddningsväsendet och de frivilliga brandkårerna. Nämnden jobbar också med frågor som gäller befolkningsskyddet.

Räddningsområde Ålands Landskommuner delar med sig av broschyren Om krisen kommer, som du hittar som bilaga här intill på sidan.

Klicka här för att läsa mer om Räddningsområde Ålands landskommuner på Jomala kommuns hemsida.

Publicerad 26.2.2020
Uppdaterad 31.5.2022