Saltviks kommunkansli ser helst att besök förbokas.

Med anledning av ökad smittspridning betjänar vi helst på distans. Vi uppmanar till att boka eventuella besök i förväg och vi hjälper gärna till via telefon och e-post. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid huvudingången under kontorstid och övrig tid i brevlåda vid infarten till kommunkansliet. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. 

Uthyrning av idrottshallar och fritids-/hobbyverksamhet

I enlighet med Ålands landskapsregerings beslut (79 S3) 6.5.2021 gäller följande rekommendationer:
Hobby- och fritidsverksamhet för vuxna i kommunens idrottshallar tillåts för upp till 20 personer (50 personer om man följer landskapsregieringens anvisning om förhindrande av coronasmitta) under perioden 6.5-20.5.2021. Detta betyder att vi i Saltvik har fritidsaktiviteter både inne och ute för barn och ungdomar samt att det går att boka träningstider i våra hallar.

Brand & räddning

Saltvik är medlem i Räddningsområde Ålands Landskommuner. Till området hör också övriga faståländska kommuner och Vårdö.

Lennart Johansson är områdets räddningschef och har sin bas på Jomala kommunkansli. Räddningschefen har hand om det förebyggande brand- och räddningsarbetet.

Det operativa arbetet sköts av kommunens frivilliga brandkårer i nära samarbete med övriga kommuner. I Saltvik finns två frivilliga brandkårer: Västra Saltviks FBK och Östra Saltviks FBK.

Den gemensamma räddningsnämnden har en medlem från varje medlemskommun. 
Räddningsnämnden leder och övervakar brand- och räddningsväsendet och de frivilliga brandkårerna. Nämnden jobbar också med frågor som gäller befolkningsskyddet.

Räddningsområde Ålands Landskommuner delar med sig av broschyren Om krisen kommer, som du hittar som bilaga här intill på sidan.

Klicka här för att läsa mer om Räddningsområde Ålands landskommuner på Jomala kommuns hemsida.

Publicerad 26.2.2020
Uppdaterad 24.4.2020