Befolkningsskydd

Har du frågor om befolkningsskyddet?

Befolkningsskyddet koordineras av Räddningsområde Ålands landskommuner.
Kontaktperson för Saltvik är befolkningsskyddsinspektör Dina Friberg.

Skyddsrum i Saltvik

I kommunen finns följande godkända, besiktade skyddsrum:

Sunnanberg vårdhem 42 personer
Orkla (tidigare Chips)  53 personer
Ödkarby skola 60 personer

Publicerad 26.2.2020
Uppdaterad 24.4.2020