Saltviks kommunkansli och bibliotek betjänar på distans under tiden 1.3 – 14.3.2021

På grund av rådande smittläge och landskapsregeringens rekommendation om begränsningar (27.2.2021) stänger kommungården i Saltvik för obokade besök. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid infarten till kommunkansliet.

Biblioteket betjänar på distans och all fritidsverksamhet ställs in.

Befolkningsskydd

Har du frågor om befolkningsskyddet?

Befolkningsskyddet koordineras av Räddningsområde Ålands landskommuner.
Kontaktperson för Saltvik är befolkningsskyddsinspektör Dina Friberg.

Skyddsrum i Saltvik

I kommunen finns följande godkända, besiktade skyddsrum:

Sunnanberg vårdhem 42 personer
Orkla (tidigare Chips)  53 personer
Ödkarby skola 60 personer

Publicerad 26.2.2020
Uppdaterad 24.4.2020