Saltviks kommunkansli ser helst att besök förbokas.

Med anledning av ökad smittspridning betjänar vi helst på distans. Vi uppmanar till att boka eventuella besök i förväg och vi hjälper gärna till via telefon och e-post. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid huvudingången under kontorstid och övrig tid i brevlåda vid infarten till kommunkansliet. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. 

Uthyrning av idrottshallar och fritids-/hobbyverksamhet

I enlighet med Ålands landskapsregerings beslut (79 S3) 6.5.2021 gäller följande rekommendationer:
Hobby- och fritidsverksamhet för vuxna i kommunens idrottshallar tillåts för upp till 20 personer (50 personer om man följer landskapsregieringens anvisning om förhindrande av coronasmitta) under perioden 6.5-20.5.2021. Detta betyder att vi i Saltvik har fritidsaktiviteter både inne och ute för barn och ungdomar samt att det går att boka träningstider i våra hallar.

Sotning

Enligt räddningslagen har du som fastighetsägare ansvaret för att eldstäder och rökkanaler sotas.
Det innebär i praktiken att sotaren inte längre kontaktar dig. Istället skall du själv ta kontakt när du vill ha sotat.
En stor del av alla bränder startar i eldstäder och skorstenar. Regelbunden sotning förebygger detta eftersom brandfarliga beläggningar tas bort.

Kontaktuppgifter till sotare i kommunen   

Enligt sotaravtalet från 1 augusti 2011 är P-O Mattsson ansvarig sotare i kommunen, kontaktuppgifter finns här intill på sidan.
Ni har även möjlighet att anlita andra legitimerade sotare.

När ska det sotas?

  • Rökkanaler för centralvärmepannor som eldas med lätt brännolja sotas åtminstone en gång vartannat år. 
  • Hushållseldstäder i enskilda hushåll såsom köksspisar, kakelugnar, kaminer och dylikt som används som primär källa för uppvärmning av utrymmen och för matlagning sotas åtminstone en gång per år. 
  • Hushållseldstäder som inte används som primär källa för uppvärmning och matlagning sotas åtminstone en gång vart fjärde år. 
  • Eldstäder i fritidshus och bastuugnar i enskilt bruk sotas åtminstone en gång vart fjärde år. 

Sotaren kan och har möjlighet att förkorta eller förlänga fristen beroende på användningssättet av eldstaden.

Publicerad 26.2.2020
Uppdaterad 16.6.2020