Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Sotning

Enligt räddningslagen har du som fastighetsägare ansvaret för att eldstäder och rökkanaler sotas.
Det innebär i praktiken att sotaren inte längre kontaktar dig. Istället skall du själv ta kontakt när du vill ha sotat.
En stor del av alla bränder startar i eldstäder och skorstenar. Regelbunden sotning förebygger detta eftersom brandfarliga beläggningar tas bort.

Kontaktuppgifter till sotare i kommunen   

Enligt sotaravtalet från 1 augusti 2011 är P-O Mattsson ansvarig sotare i kommunen, kontaktuppgifter finns här intill på sidan.
Ni har även möjlighet att anlita andra legitimerade sotare.

När ska det sotas?

  • Rökkanaler för centralvärmepannor som eldas med lätt brännolja sotas åtminstone en gång vartannat år. 
  • Hushållseldstäder i enskilda hushåll såsom köksspisar, kakelugnar, kaminer och dylikt som används som primär källa för uppvärmning av utrymmen och för matlagning sotas åtminstone en gång per år. 
  • Hushållseldstäder som inte används som primär källa för uppvärmning och matlagning sotas åtminstone en gång vart fjärde år. 
  • Eldstäder i fritidshus och bastuugnar i enskilt bruk sotas åtminstone en gång vart fjärde år. 

Sotaren kan och har möjlighet att förkorta eller förlänga fristen beroende på användningssättet av eldstaden.

Publicerad 26.2.2020
Uppdaterad 31.5.2022