Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Bygglov

När du planerar att bygga nytt eller göra byggnadsförändringar finns det en hel del lagar, förordningar och andra bestämmelser att följa. Många åtgärder kräver bygglov eller andra typer av tillstånd. I vissa fall räcker det med en bygganmälan, vilket är en enklare form av bygglov. 

Allt byggande regleras av Plan- och bygglagen för landskapet Åland och Byggnadsordningen för Saltviks kommun.  Det finns även föreskrifter om hur byggnader ska utformas på Åland.

Byggnads- och miljönämnden beviljar bygglov och nämnden sammanträder i allmänhet en gång varje månad (förutom juli, då inget möte hålls).

Om du vill att din bygglovsansökan ska tas upp på Byggnads- och miljönämndens nästa möte, behöver du lämna in din ansökan minst 10 dagar innan mötet, ansökan lämnas till Saltviks kommunkansli.

Kontakta gärna byggnadsinspektören vid frågor eller oklarheter.

 

Publicerad 22.11.2019
Uppdaterad 11.11.2022