Saltviks kommunkansli ser helst att besök förbokas.

Med anledning av ökad smittspridning betjänar vi helst på distans. Vi uppmanar till att boka eventuella besök i förväg och vi hjälper gärna till via telefon och e-post. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid huvudingången under kontorstid och övrig tid i brevlåda vid infarten till kommunkansliet. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. 

Uthyrning av idrottshallar och fritids-/hobbyverksamhet

I enlighet med Ålands landskapsregerings beslut (79 S3) 6.5.2021 gäller följande rekommendationer:
Hobby- och fritidsverksamhet för vuxna i kommunens idrottshallar tillåts för upp till 20 personer (50 personer om man följer landskapsregieringens anvisning om förhindrande av coronasmitta) under perioden 6.5-20.5.2021. Detta betyder att vi i Saltvik har fritidsaktiviteter både inne och ute för barn och ungdomar samt att det går att boka träningstider i våra hallar.

Bygglov

När du planerar att bygga nytt eller göra byggnadsförändringar finns det en hel del lagar, förordningar och andra bestämmelser att följa. Många åtgärder kräver bygglov eller andra typer av tillstånd. I vissa fall räcker det med en bygganmälan, vilket är en enklare form av bygglov. 

Allt byggande regleras av Plan- och bygglagen för landskapet Åland och Byggnadsordningen för Saltviks kommun.  Det finns även föreskrifter om hur byggnader ska utformas på Åland.

Byggnads- och miljönämnden beviljar bygglov och nämnden sammanträder i allmänhet en gång varje månad (förutom juli, då inget möte hålls).

Om du vill att din bygglovsansökan ska tas upp på Byggnads- och miljönämndens nästa möte, behöver du lämna in din ansökan minst 10 dagar innan mötet, ansökan lämnas till Saltviks kommunkansli.

Kontakta gärna byggnadsinspektören vid frågor eller oklarheter.

 

Publicerad 22.11.2019
Uppdaterad 1.3.2021