Saltviks kommunkansli ser helst att besök förbokas.

Med anledning av ökad smittspridning betjänar vi helst på distans. Vi uppmanar till att boka eventuella besök i förväg och vi hjälper gärna till via telefon och e-post. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid huvudingången under kontorstid och övrig tid i brevlåda vid infarten till kommunkansliet. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. 

Uthyrning av idrottshallar och fritids-/hobbyverksamhet

I enlighet med Ålands landskapsregerings beslut (79 S3) 6.5.2021 gäller följande rekommendationer:
Hobby- och fritidsverksamhet för vuxna i kommunens idrottshallar tillåts för upp till 20 personer (50 personer om man följer landskapsregieringens anvisning om förhindrande av coronasmitta) under perioden 6.5-20.5.2021. Detta betyder att vi i Saltvik har fritidsaktiviteter både inne och ute för barn och ungdomar samt att det går att boka träningstider i våra hallar.

Ansökan om bygglov

Bygglov behövs om du tänker bygga nytt, bygga till eller bygga om. Bygglov behövs även för bland annat installation av en ny eldstad och för ändring av byggnads användningsändamål och för samlingslokaler.

En ansökan om bygglov ska alltid innehålla:

  • ifylld ansökningsblankett, 2 exemplar
  • utredning över besittningsrätten, 1 exemplar
  • översiktskarta skala 1:20 000, 2 exemplar
  • situationsplan/tomtkarta skala 1:500 alternativt 1:1 000, 2 exemplar
  • byggnadsritning; plan, fasader och skärning i skala 1:100, 2 exemplar
  • utredning om hörande av grannar (blankett finns längst ner på sidan)
  • Befolkningsregistercentralens blankett RH1 eller för hus med fler bostäder RH2.

Ibland kan ytterligare någon handling behövas för att bygglovet ska kunna prövas. Sådana kan till exempel vara anhållan om ansvarig arbetsledare, tillstånd för tomtutfart, förrättningskarta som utvisar servituter, myndighetsutlåtanden och rågrannens samtycke och för bostadshus en energiberäkning. Kontakta byggnadsinspektören för att få veta om det behövs tilläggsuppgifter för din bygglovsansökan.

Publicerad 23.4.2020
Uppdaterad 1.12.2020