Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Bygganmälan

För vissa mindre åtgärder när det gäller byggnation, räcker det med att göra en bygganmälan. Använd samma blankett som för ansökan om bygglov.

Byggnadsinspektören tar tjänstemannabeslut gällande bygganmälningar, och dessa behöver därför inte gå via Byggnads- och miljönämnden.

Publicerad 22.4.2020
Uppdaterad 28.2.2023