Saltviks kommunkansli och bibliotek betjänar på distans under tiden 1.3 – 14.3.2021

På grund av rådande smittläge och landskapsregeringens rekommendation om begränsningar (27.2.2021) stänger kommungården i Saltvik för obokade besök. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid infarten till kommunkansliet.

Biblioteket betjänar på distans och all fritidsverksamhet ställs in.

Bygganmälan

För en del mindre åtgärder när det gäller byggnation, räcker det med att göra en bygganmälan.

Byggnadsinspektören tar tjänstemannabeslut gällande bygganmälningar, och dessa behöver därför inte gå via Byggnadsnämnden.

Publicerad 22.4.2020
Uppdaterad 1.3.2021