Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Hamnar

Båtplatser

Du kan hyra båtplats av kommunen på följande ställen:

Karviken (14 platser)
Kvarnboviken (13 platser)
Hamnsundet (18 platser)

Tekniska nämnden beslöt 18.11.2013 (§90) att avtalen för småbåtsplatserna fördelas vart femte år. Nuvarande fördelningsperiod gäller 2019 – 2023.

Enligt tekniska nämndens beslut 5.12.2018 (§100) fördelas platserna enligt följande prioritet:

1. Personer bosatta i Saltvik

2. Personer med fritidshus på ö utan vägförbindelse i Saltvik

3. Övriga
 

Om du är intresserad av att hyra en båtplats lämnar du in en ifylld ansökan till kommunkansliet. Om det inte finns någon ledig båtplats då ansökan lämnas in, läggs ansökan till på en väntelista.
Vid frågor, kontakta byråsekreteraren eller kommuningenjören.

 

Vinterförvaring av båtar

I Hamnsundet (cirka 500 meter före hamnen) finns möjlighet till vinterförvaring av båtar.

OBS! Den som önskar använda vinterförvaringen, ska meddela detta till tekniska kansliet. Båten ska sedan vara tydligt märkt med ägarens kontaktuppgifter.

Småbåtshamnar

På kartan är kommunens småbåtshamnar i Hamnsundet, Karviken och Kvarnboviken utmarkerade.

Publicerad 4.12.2019
Uppdaterad 28.2.2023