Saltviks kommunkansli ser helst att besök förbokas.

Med anledning av ökad smittspridning betjänar vi helst på distans. Vi uppmanar till att boka eventuella besök i förväg och vi hjälper gärna till via telefon och e-post. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid huvudingången under kontorstid och övrig tid i brevlåda vid infarten till kommunkansliet. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. 

Uthyrning av idrottshallar och fritids-/hobbyverksamhet

I enlighet med Ålands landskapsregerings beslut (79 S3) 6.5.2021 gäller följande rekommendationer:
Hobby- och fritidsverksamhet för vuxna i kommunens idrottshallar tillåts för upp till 20 personer (50 personer om man följer landskapsregieringens anvisning om förhindrande av coronasmitta) under perioden 6.5-20.5.2021. Detta betyder att vi i Saltvik har fritidsaktiviteter både inne och ute för barn och ungdomar samt att det går att boka träningstider i våra hallar.

Hamnar

Båtplatser

Du kan hyra båtplats av kommunen på följande ställen:

Karviken (14 platser)
Kvarnboviken (13 platser)
Hamnsundet (18 platser)

Tekniska nämnden beslöt 18.11.2013 (§90) att avtalen för småbåtsplatserna fördelas vart femte år. Nuvarande fördelningsperiod gäller 2019 – 2023.

Enligt tekniska nämndens beslut 5.12.2018 (§100) fördelas platserna enligt följande prioritet:

1. Personer bosatta i Saltvik

2. Personer med fritidshus på ö utan vägförbindelse i Saltvik

3. Övriga
 

Om du är intresserad av att hyra en båtplats lämnar du in en ifylld ansökan till kommunkansliet. Om det inte finns någon ledig båtplats då ansökan lämnas in, läggs ansökan till på en väntelista.
Vid frågor, kontakta byråsekreteraren eller kommuningenjören.

 

Vinterförvaring av båtar

I Hamnsundet (cirka 500 meter före hamnen) finns möjlighet till vinterförvaring av båtar.

OBS! Den som önskar använda vinterförvaringen, ska meddela detta till tekniska kansliet. Båten ska sedan vara tydligt märkt med ägarens kontaktuppgifter.

Småbåtshamnar

På kartan är kommunens småbåtshamnar i Hamnsundet, Karviken och Kvarnboviken utmarkerade.

Publicerad 4.12.2019
Uppdaterad 31.3.2021