Saltviks kommunkansli ser helst att besök förbokas.

Med anledning av ökad smittspridning betjänar vi helst på distans. Vi uppmanar till att boka eventuella besök i förväg och vi hjälper gärna till via telefon och e-post. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid huvudingången under kontorstid och övrig tid i brevlåda vid infarten till kommunkansliet. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. 

Uthyrning av idrottshallar och fritids-/hobbyverksamhet

I enlighet med Ålands landskapsregerings beslut (79 S3) 6.5.2021 gäller följande rekommendationer:
Hobby- och fritidsverksamhet för vuxna i kommunens idrottshallar tillåts för upp till 20 personer (50 personer om man följer landskapsregieringens anvisning om förhindrande av coronasmitta) under perioden 6.5-20.5.2021. Detta betyder att vi i Saltvik har fritidsaktiviteter både inne och ute för barn och ungdomar samt att det går att boka träningstider i våra hallar.

Mattvätt

Invid Ålands Idrottscenter finns en mattvätt som är ett samarbete mellan Finström, Geta och Saltviks kommun för att erbjuda bättre arbetsställning och spara på miljön. 
Mattvätten ställs i ordning då vädret är sådant att man bedömer att det inte längre förekommer risk för frysning av vattenkopplingarna.

Planerad öppningsdag: 3 maj 2021

Vid mattvätten gäller följande ordningsregler:

  • Alla användare ansvarar för trivseln, städa alltid upp efter er och rengör karen när ni är klara
  • Visa hänsyn mot varandra och samsas om de tvättplatser som finns
  • Tvätta bara mattor och andra liknande textilier
  • Använd gärna miljömärkta tvättmedel, ex svanenmärkta
  • Om ni har många mattor att tvätta så försök tvätta när det är lägre belastning på tvätten, alternativt släpp fram de som har enstaka mattor emellan
  • Eftersom det bara finns ett begränsat antal torkställningar ska de endast användas till att låta det mesta vattnet rinna av, ta med mattorna hem för att torka
  • Tvättplatserna får användas av både permanentboende och fritidsboende inom samarbetskommunerna
Publicerad 19.4.2021
Uppdaterad 30.4.2021