Miljö & renhållning

Avfallshantering

Ansvaret för avfallshanteringen på Åland vilar på oss alla. 
I Saltvik är avfallshanteringen uppbyggd på följande sätt:

Fastighetsnära hämtning
Hushållen ska själva teckna avtal med en entreprenör om hämtning av hushållssopor och entreprenören fakturerar hushållen för servicen. Kontaktuppgifter till lokala entreprenörer finns intill här på sidan.

Återvinningsstationer
I Saltvik finns två obemannade miljöstationer, en i Kroklund och en i Kvarnbo. Vid miljöstationerna kan du bland annat lämna förpackningsmaterial (tetror, metall, glas, hårdplast, papper och kartong, gärna komprimerat).
Större mängder bör dock lämnas in till Returdepå, för att undvika överfulla kärl i återvinningsstationerna.  
Sommartid finns det även insamling i Hamnsundet. Denna är dock enbart till för turister, som inte har någonstans att sätta sina sopor när de lämnar kommunen.

Returdepå
Kommunen tillhandahåller, genom ett samarbete med Finströms kommun, tillgång till den bemannade återvinningscentralen Returdepån vid Getavägen. Hit kan hushållen föra så gott som all typ av avfall så som t.ex. farligt avfall, restavfall och om du har större mängder sorterat avfall.
För vissa avfallsslag uppbärs en avgift. Avgifterna hittar du här intill på sidan.

Miljö

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) fungerar som övervakande myndighet för miljö- och hälsoärenden samt beviljar tillstånd för flertalet olika verksamheter.

Kontakta ÅMHM t.ex. om du skall:

  • muddra
  • fylla ut i vatten
  • spränga
  • borra brunn (för vatten eller värme)

Saltviks kommuns återvinningspunkter

På kartan är kommunens återvinningsstationer och Returdepån utmarkerade.

Publicerad 22.11.2019
Uppdaterad 23.4.2021