Vägar

Kommunen sköter vägunderhållet av kommunal- och byggnadsplanevägar i kommunen, genom anlitande av underentreprenörer.                                                          

Publicerad 22.11.2019
Uppdaterad 1.3.2021