Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Snöplogning

Kommunen erbjuder plogning av privata vägar. Med privata vägar avses vägavsnitt mellan allmän väg och vändplaner vid bostadshus och företag inom kommunen. Privat väg kan vara såväl enskild väg gemensam för flera fastigheter som infart till enskild fastighet.

För snöplogning av privata vägar debiteras avgifter i enlighet med taxa som antas årligen av kommunfullmäktige.

Att tänka på när du betalar

Avgiften betalas till Saltviks kommuns konto 660100-1073014 (IBAN nr: FI84 6601 0001 0730 14) i Ålandsbanken.
Namn och fullständig adress dit plogningen önskas måste skrivas tydligt på betalningen. 

Betala så fort som möjligt så att du säkert är med på plogningslistan när första snön kommer. Observera att för att få den lägre avgiften, behöver betalningen vara kommunen tillhanda senast det datum som framkommer i kommunfullmäktiges beslut.
Aktuella avgifter hittar du via länken här intill på sidan.

Annat du behöver veta

Behövs ingen plogning p.g.a. snöbrist, kommer avgiften inte att återbetalas.

Målsättningen är att vägarna skall vara framkomliga med personbil. Vid extrem väderlek (t ex snöstorm och yrväder) kan detta dock inte garanteras.

Fastighetsinnehavaren måste förse infarten och vändplanen med plogkäppar som placeras tillräckligt tätt, även kring stubbar, stenar och andra eventuella hinder vid vägkant.

Fastighetsinnehavaren skall ta bort kvistar till en höjd av 3,5 meter ovanför den väg som skall plogas, samt avlägsna uppstickande stenar och dylikt från vägen.
Tänk på att snön tynger ner grenar, buskar, el- och telefonledningar, vilka då kan bli i vägen för plogningen!
Privatvägsplogning sköts med samma utrustning som plogning på t.ex. kommunalvägar och det är fastighetsinnehavarens ansvar att se till att det finns tillräckligt med utrymme på tomten.

Om vägen inte uppfyller kraven för plogbar väg och detta leder till skador på entreprenörernas utrustning, kan fastighetsinnehavaren bli ersättningsskyldig. Eventuella skador på fastighetsinnehavarens egendom ersätts av entreprenören. Om du är osäker på om infarten uppfyller kraven eller om du har önskemål eller frågor, kontakta din plogare (kontaktuppgifter finns här intill på sidan).

 

Publicerad 22.11.2019
Uppdaterad 28.2.2023