Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Vatten & avlopp

Vatten och avlopp är en förutsättning för fast boende idag. Vatten- och avloppsnät finns utbyggt till stora delar av kommunen.

Utanför det huvudsakliga kommunala avloppsområdet behöver man se över enskilda och gemensamma lösningar.

I menyn finns mer information gällande både kommunalt och enskilt avlopp.

 

Publicerad 22.11.2019
Uppdaterad 9.8.2022