Saltviks kommunkansli och bibliotek betjänar på distans under tiden 1.3 – 14.3.2021

På grund av rådande smittläge och landskapsregeringens rekommendation om begränsningar (27.2.2021) stänger kommungården i Saltvik för obokade besök. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid infarten till kommunkansliet.

Biblioteket betjänar på distans och all fritidsverksamhet ställs in.

Vatten & avlopp

Vatten och avlopp är en förutsättning för fast boende idag. Vatten- och avloppsnät finns utbyggt till stora delar av kommunen.

Utanför det huvudsakliga kommunala avloppsområdet behöver man se över enskilda och gemensamma lösningar.

I menyn finns mer information gällande både kommunalt och enskilt avlopp.

 

Publicerad 22.11.2019
Uppdaterad 1.3.2021