Kommunalt avlopp

Kommunalt avloppsledningsnät finns idag i kommunens alla centrala delar. Om du vill att ditt hus ska anslutas till kommunalt avlopp ska du ansöka om detta hos tekniska kansliet.
Anslutningstaxan hittar du under Avgifter & stöd.

Förbrukningsavgiften faktureras enligt förbrukad vattenmängd och fakturering sker 2 ggr/år, en gång på vinterhalvåret och en gång under sommarhalvåret.

Publicerad 27.11.2019
Uppdaterad 15.12.2021