Saltviks kommunkansli ser helst att besök förbokas.

Med anledning av ökad smittspridning betjänar vi helst på distans. Vi uppmanar till att boka eventuella besök i förväg och vi hjälper gärna till via telefon och e-post. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid huvudingången under kontorstid och övrig tid i brevlåda vid infarten till kommunkansliet. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. 

Uthyrning av idrottshallar och fritids-/hobbyverksamhet

I enlighet med Ålands landskapsregerings beslut (79 S3) 6.5.2021 gäller följande rekommendationer:
Hobby- och fritidsverksamhet för vuxna i kommunens idrottshallar tillåts för upp till 20 personer (50 personer om man följer landskapsregieringens anvisning om förhindrande av coronasmitta) under perioden 6.5-20.5.2021. Detta betyder att vi i Saltvik har fritidsaktiviteter både inne och ute för barn och ungdomar samt att det går att boka träningstider i våra hallar.

Kommunalt avlopp

Kommunalt avloppsledningsnät finns idag i kommunens alla centrala delar. Om du vill att ditt hus ska anslutas till kommunalt avlopp ska du ansöka om detta hos tekniska kansliet.

Förbrukningsavgiften faktureras enligt förbrukad vattenmängd och fakturering sker 2 ggr/år, en gång på vinterhalvåret och en gång under sommarhalvåret.

Publicerad 27.11.2019
Uppdaterad 28.1.2021