Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Kommunalt avlopp

Kommunalt avloppsledningsnät finns idag i kommunens alla centrala delar. Om du vill att ditt hus ska anslutas till kommunalt avlopp ska du ansöka om detta hos tekniska kansliet.
Anslutningstaxan hittar du under Avgifter & stöd.

Förbrukningsavgiften faktureras enligt förbrukad vattenmängd och fakturering sker 2 ggr/år, en gång på vinterhalvåret och en gång under sommarhalvåret.

Om du säljer en fastighet som är ansluten till det kommunala avloppet, ska du meddela vattenbolaget och kommunen om detta.

Publicerad 27.11.2019
Uppdaterad 28.3.2023