Kommunalt avlopp

Kommunalt avloppsledningsnät finns idag i kommunens alla centrala delar. Om du vill att ditt hus ska anslutas till kommunalt avlopp ska du ansöka om detta hos tekniska kansliet.

Förbrukningsavgiften faktureras enligt förbrukad vattenmängd och fakturering sker 2 ggr/år, en gång på vinterhalvåret och en gång under sommarhalvåret.

Publicerad 27.11.2019
Uppdaterad 28.1.2021