Saltviks kommunkansli och bibliotek betjänar på distans under tiden 1.3 – 14.3.2021

På grund av rådande smittläge och landskapsregeringens rekommendation om begränsningar (27.2.2021) stänger kommungården i Saltvik för obokade besök. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid infarten till kommunkansliet.

Biblioteket betjänar på distans och all fritidsverksamhet ställs in.

Förvaltning & ekonomi

Saltviks kommunkansli ligger mitt på den bördiga Hagaslätten i Nääs. Kommunkansliets personal arbetar med kommunens förvaltning, ekonomi och strategiska utveckling.

Våra främsta uppgifter är:

  • att ge snabb och saklig service till invånare och förvaltningar
  • Saltviks generella och strategiska utveckling på lång sikt
  • att vara sekretariat för kommunstyrelse, kommunfullmäktige och valnämnd.

I praktiken innebär detta att vi bereder och följer upp aktuella ärenden. Hit hör bl.a. kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ärenden, ekonomi och information, personalfrågor, näringslivsfrågor, turism, upphandling, säkerhet och samarbetsfrågor.

På kommunkansliet jobbar vi för en öppen och effektiv förvaltning där kommunens invånare ska kunna känna sig delaktiga och välkomna

Kommunkansliets öppettider:
Måndag – fredag                      08.15 - 16.00
Växeln är öppen mellan         09.00 och 15.00

På vår hemsida hittar du information under dygnets alla timmar.

 

Kommunkansliet på kartan

I kommunkansliet finns förutom allmänna förvaltningen även utbildnings-, byggnads- och tekniska kanslierna.

 

Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 18.5.2020