Saltviks kommunkansli ser helst att besök förbokas.

Med anledning av ökad smittspridning betjänar vi helst på distans. Vi uppmanar till att boka eventuella besök i förväg och vi hjälper gärna till via telefon och e-post. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid huvudingången under kontorstid och övrig tid i brevlåda vid infarten till kommunkansliet. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. 

Uthyrning av idrottshallar och fritids-/hobbyverksamhet

I enlighet med Ålands landskapsregerings beslut (79 S3) 6.5.2021 gäller följande rekommendationer:
Hobby- och fritidsverksamhet för vuxna i kommunens idrottshallar tillåts för upp till 20 personer (50 personer om man följer landskapsregieringens anvisning om förhindrande av coronasmitta) under perioden 6.5-20.5.2021. Detta betyder att vi i Saltvik har fritidsaktiviteter både inne och ute för barn och ungdomar samt att det går att boka träningstider i våra hallar.

Förvaltning & ekonomi

Saltviks kommunkansli ligger mitt på den bördiga Hagaslätten i Nääs. Kommunkansliets personal arbetar med kommunens förvaltning, ekonomi och strategiska utveckling.

Våra främsta uppgifter är:

  • att ge snabb och saklig service till invånare och förvaltningar
  • Saltviks generella och strategiska utveckling på lång sikt
  • att vara sekretariat för kommunstyrelse, kommunfullmäktige och valnämnd.

I praktiken innebär detta att vi bereder och följer upp aktuella ärenden. Hit hör bl.a. kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ärenden, ekonomi och information, personalfrågor, näringslivsfrågor, turism, upphandling, säkerhet och samarbetsfrågor.

På kommunkansliet jobbar vi för en öppen och effektiv förvaltning där kommunens invånare ska kunna känna sig delaktiga och välkomna

Kommunkansliets öppettider:
Måndag – fredag                      08.15 - 16.00
Växeln är öppen mellan         09.00 och 15.00

På vår hemsida hittar du information under dygnets alla timmar.

 

Kommunkansliet på kartan

I kommunkansliet finns förutom allmänna förvaltningen även utbildnings-, byggnads- och tekniska kanslierna.

 

Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 15.4.2021