Saltviks kommunkansli och bibliotek betjänar på distans under tiden 1.3 – 14.3.2021

På grund av rådande smittläge och landskapsregeringens rekommendation om begränsningar (27.2.2021) stänger kommungården i Saltvik för obokade besök. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid infarten till kommunkansliet.

Biblioteket betjänar på distans och all fritidsverksamhet ställs in.

Förvaltning

Det är valda politiker som beslutar hur kommunen ska organiseras och vad kommunen ska satsa på. Genom allmänna val vart fjärde år anger medborgarna den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige. I kommunstyrelse och övriga nämnder finns motsvarande mandatfördelning.
De flesta politikerna är fritidspolitiker och har ett annat arbete vid sidan av sitt politiska uppdrag.

Under menyvalet förtroendevalda kan du läsa närmare om hur din kommun styrs.

Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 15.5.2020