Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Förvaltning

Det är valda politiker som beslutar hur kommunen ska organiseras och vad kommunen ska satsa på. Genom allmänna val vart fjärde år anger medborgarna den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige. I kommunstyrelse och övriga nämnder finns motsvarande mandatfördelning.
De flesta politikerna är fritidspolitiker och har ett annat arbete vid sidan av sitt politiska uppdrag.

Under menyvalet förtroendevalda kan du läsa närmare om hur din kommun styrs.

Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 15.5.2020