Saltviks kommunkansli ser helst att besök förbokas.

Med anledning av ökad smittspridning betjänar vi helst på distans. Vi uppmanar till att boka eventuella besök i förväg och vi hjälper gärna till via telefon och e-post. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid huvudingången under kontorstid och övrig tid i brevlåda vid infarten till kommunkansliet. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. 

Uthyrning av idrottshallar och fritids-/hobbyverksamhet

I enlighet med Ålands landskapsregerings beslut (79 S3) 6.5.2021 gäller följande rekommendationer:
Hobby- och fritidsverksamhet för vuxna i kommunens idrottshallar tillåts för upp till 20 personer (50 personer om man följer landskapsregieringens anvisning om förhindrande av coronasmitta) under perioden 6.5-20.5.2021. Detta betyder att vi i Saltvik har fritidsaktiviteter både inne och ute för barn och ungdomar samt att det går att boka träningstider i våra hallar.

Badstränder och simskolor

Var du än rör dig i Saltviks kommun är det aldrig långt till havet eller de vackra tjärnarna. Badstränderna är uppskattade och besöks flitigt av såväl Saltviks boende som sommargäster.

I Saltvik finns tre allmänna badstränder. Alla har sandstrand och hopptorn. Observera att det inte är tillåtet att ta med sig djur till badstränderna!

På de flesta av stränderna ordnar Folkhälsan simskolor varje sommar, se närmare info på Folkhälsans hemsida.

Notplan, Kroklund

På Notplan finns sandstrand, omklädningsrum och beachvolleyplan. Hopptornet är under renovering/ombyggnad, och tyvärr ej tillgängligt tillsvidare.

Kvarnboviken, Kvarnbo

I Kvarnboviken finns ett hopptorn på 2,5 meter, sandstrand och omklädningsrum.

Västerviken, Haraldsby

Västerviken har ett hopptorn med 1, 3 och 5-meters avsatser på. Där finns också en liten sandstrand, omklädningsrum och beachvolleyplan.

 

Simstränder i Saltviks kommun

Publicerad 24.2.2020
Uppdaterad 24.6.2020