Saltviks kommunkansli ser helst att besök förbokas.

Med anledning av ökad smittspridning betjänar vi helst på distans. Vi uppmanar till att boka eventuella besök i förväg och vi hjälper gärna till via telefon och e-post. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid huvudingången under kontorstid och övrig tid i brevlåda vid infarten till kommunkansliet. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. 

Uthyrning av idrottshallar och fritids-/hobbyverksamhet

I enlighet med Ålands landskapsregerings beslut (79 S3) 6.5.2021 gäller följande rekommendationer:
Hobby- och fritidsverksamhet för vuxna i kommunens idrottshallar tillåts för upp till 20 personer (50 personer om man följer landskapsregieringens anvisning om förhindrande av coronasmitta) under perioden 6.5-20.5.2021. Detta betyder att vi i Saltvik har fritidsaktiviteter både inne och ute för barn och ungdomar samt att det går att boka träningstider i våra hallar.

Historia och byggnadsverk

Saltviks historia

De högsta delarna av Åland började stiga ur havet för 10 000 år sedan. Det var de högsta bergen i Saltvik: Orrdalsklint, Kasberg och Långbergen. De syntes då som små skär långt ute i Yoldiahavet.

De första människorna kom hit för 6 000 år sedan och slog sig ner i det som idag är Långbergsöda. De kom österifrån och bodde här säsongsvis, främst för att jaga säl.

Vill du läsa mer om Saltviks historia kan du klicka på bilagan här intill.

 

Saltviks kyrka

St:a Maria kyrka ligger vid Kvarnboviken i östra Saltvik. Den röda granitkyrkan är en av Ålands äldsta och var i tiderna Ålands huvudkyrka.

Kyrkan har byggts om och till flera gånger. De äldsta delarna är från slutet av 1200-talet, men olika ombyggnader har gjorts från 1300-talet fram till nutid. T ex har de kalkmålningar som finns på väggarna först målats dit, sedan täckts över och så igen skrapats fram.

Runt och under kyrkan har man hittat spår av vikingatida husrester. Det är inte så konstigt eftersom kyrkan ligger mitt i Ålands största gravfält från järnåldern.

Klicka här för att läsa mer om Saltviks kyrka på www.kyrkor.ax.

Publicerad 24.2.2020
Uppdaterad 18.5.2020