Motionsbana och skidspår

En motionsbana finns mellan Skogsgläntans daghem och Solbacka i Ödkarby. Belysningsknapp finns vid banans början vid Skogsgläntans daghem.

Vintertid lagas ett skidspår längs den cirka 2 kilometer långa banan.

 

Motionsbanan i Ödkarby

Publicerad 24.2.2020
Uppdaterad 14.5.2020