Uthyrning och anläggningar

I Saltvik finns flera högklassiga anläggningar och lokaler som kommunen tillhandahåller för både föreningar och privata sektorn.

De anläggningar och lokaler som hyrs ut är:

Idrottshallar, klassrum, mötesrum, föreningsrum och kiosk/café. Dessutom har kommunen utomhusanläggningar i form av sand- och gräsplaner.

Föreningsrummet (ligger i Rangsby skola) kan användas vid möten, fortbildnings- och skolningstillfällen. Wi-fi, projektor och dylikt finns att tillgå. Vid bokning av föreningsrummet får man även tillträde till kiosk-/cafédelen, där det bland annat finns möjlighet att ordna med servering och försäljning.

I kommungården och Boogården finns också mötesrum för uthyrning.

Saltviks kommuns anläggningar, lokaler och områden är alkohol-, tobak- och drogfria. Ansvarsperson skall uppges vid samtliga bokningar. Dörrar skall hållas låsta och utrustning och lokaler skall nyttjas med aktsamhet.

Bokningar

Bokningar görs i första hand hos fritidsledaren men det går även bra att kontakta kommunkansliets reception. Nyckel och/eller nyckelkort (tagg) hämtas från kommunkansliet och returneras efter aktiviteten.
För bokning, eller om du har frågor, kontakta fritidsledaren eller kommunkansliets reception.

Gräsplanen vid Rangsby skola

Bokningar för perioden 1 maj – 31 augusti, handhas av föreningen IF Fram. Övriga tider bokas gräsplanen via fritidsledaren i Saltviks kommun.

Publicerad 24.2.2020
Uppdaterad 30.3.2021