Uthyrning och anläggningar

I Saltvik finns flera högklassiga anläggningar och lokaler som kommunen hyr ut till både föreningar, företag och privatpersoner.
Saltviks kommuns anläggningar, lokaler och områden är samtliga alkohol-, tobak- och drogfria.

Den som bokar blir ansvarig för att dörrar hålls låsta och att utrustning och lokaler används med aktsamhet.

Publicerad 24.2.2020
Uppdaterad 22.10.2021