Saltviks kommunkansli ser helst att besök förbokas.

Med anledning av ökad smittspridning betjänar vi helst på distans. Vi uppmanar till att boka eventuella besök i förväg och vi hjälper gärna till via telefon och e-post. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid huvudingången under kontorstid och övrig tid i brevlåda vid infarten till kommunkansliet. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. 

Uthyrning av idrottshallar och fritids-/hobbyverksamhet

I enlighet med Ålands landskapsregerings beslut (79 S3) 6.5.2021 gäller följande rekommendationer:
Hobby- och fritidsverksamhet för vuxna i kommunens idrottshallar tillåts för upp till 20 personer (50 personer om man följer landskapsregieringens anvisning om förhindrande av coronasmitta) under perioden 6.5-20.5.2021. Detta betyder att vi i Saltvik har fritidsaktiviteter både inne och ute för barn och ungdomar samt att det går att boka träningstider i våra hallar.

Uthyrning och anläggningar

I Saltvik finns flera högklassiga anläggningar och lokaler som kommunen tillhandahåller för både föreningar och privata sektorn.

De anläggningar och lokaler som hyrs ut är:

Idrottshallar, klassrum, mötesrum, föreningsrum och kiosk/café. Dessutom har kommunen utomhusanläggningar i form av sand- och gräsplaner.

Föreningsrummet (ligger i Rangsby skola) kan användas vid möten, fortbildnings- och skolningstillfällen. Wi-fi, projektor och dylikt finns att tillgå. Vid bokning av föreningsrummet får man även tillträde till kiosk-/cafédelen, där det bland annat finns möjlighet att ordna med servering och försäljning.

I kommungården och Boogården finns också mötesrum för uthyrning.

Saltviks kommuns anläggningar, lokaler och områden är alkohol-, tobak- och drogfria. Ansvarsperson skall uppges vid samtliga bokningar. Dörrar skall hållas låsta och utrustning och lokaler skall nyttjas med aktsamhet.

Bokningar

Bokningar görs i första hand hos fritidsledaren men det går även bra att kontakta kommunkansliets reception. Nyckel och/eller nyckelkort (tagg) hämtas från kommunkansliet och returneras efter aktiviteten.
För bokning, eller om du har frågor, kontakta fritidsledaren eller kommunkansliets reception.

Gräsplanen vid Rangsby skola

Bokningar för perioden 1 maj – 31 augusti, handhas av föreningen IF Fram. Övriga tider bokas gräsplanen via fritidsledaren i Saltviks kommun.

Publicerad 24.2.2020
Uppdaterad 30.3.2021