Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Uthyrning och anläggningar

I Saltvik finns flera högklassiga anläggningar och lokaler som kommunen hyr ut till både föreningar, företag och privatpersoner.
Saltviks kommuns anläggningar, lokaler och områden är samtliga alkohol-, tobak- och drogfria.

Den som bokar blir ansvarig för att dörrar hålls låsta och att utrustning och lokaler används med aktsamhet.

Publicerad 24.2.2020
Uppdaterad 22.2.2022