Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Övrig bokning

Övriga anläggningar som hyrs ut är:

Klassrum, föreningsrum med kiosk och café. Dessutom har kommunen utomhusanläggningar i form av sand- och gräsplaner.

Föreningsrummet, som ligger i Rangsby skola, kan användas vid möten, fortbildnings- och skolningstillfällen. Wi-fi, projektor och dylikt ingår. Vid bokning av föreningsrummet får man även tillgång till kiosk- och cafédelen med möjlighet att ordna med servering och försäljning.

Bokningar till dessa utrymmen görs i första hand hos fritidsledaren men det går även bra att kontakta kommunkansliets reception. Nyckel eller tagg hämtas från kommunkansliet eller fritidsledaren och returneras efter avslutad aktivitet.
För bokning, eller om du har frågor, kontakta fritidsledaren eller kommunkansliets reception.

Gräsplanen vid Rangsby skola

Bokningar för perioden 1 maj – 31 augusti hanteras av föreningen IF Fram. Övriga tider bokas gräsplanen via fritidsledaren i Saltviks kommun.

Saltviks kommuns anläggningar, lokaler och områden är samtliga alkohol-, tobak- och drogfria.

Den som bokar blir ansvarig för att dörrar hålls låsta och att utrustning och lokaler används med aktsamhet.

Publicerad 22.10.2021
Uppdaterad 22.10.2021