Stopptider och annonsavgifter för Saltviks infoblad 2020

Nummer Månad Stoppdatum för material Utdelningsdatum
9/2020 september torsdag 13.8.2020 torsdag 27.8.2020
10/2020 oktober torsdag 10.9.2020 torsdag 24.9.2020
11/2020 november torsdag 15.10.2020 torsdag 29.10.2020
12/2020 december torsdag 12.11.2020 torsdag 26.11.2020
1/2021 januari torsdag 10.12.2020 onsdag 23.12.2020

Dessa tider är preliminära och kan ändras under året.

Ändringar meddelas via hemsidan samt i mån av möjlighet i Saltvik Informerar. 
Annonsmaterial tas helst emot i elektronisk form till info@saltvik.ax.
Avgifter för annonsering finns som bilaga här intill på sidan.
För material som levereras efter utsatt stoppdatum faktureras en extra avgift om 20 euro.

Publicerad 25.2.2020
Uppdaterad 21.8.2020