Stopptider och annonsavgifter för Saltviks infoblad 2020-2021

Nummer Månad Stoppdatum för material Utdelningsdatum
12/2020 december torsdag 12.11.2020 torsdag 26.11.2020
1/2021 januari torsdag 10.12.2020 onsdag 23.12.2020
2/2021    februari     torsdag 14.01.2021           torsdag 28.01.2021
3/2021 mars torsdag 11.02.2021 torsdag 25.02.2021
4/2021 april torsdag 11.03.2021 torsdag 25.03.2021
5/2021   maj          torsdag 15.04.2021          torsdag 29.04.2021
6/2021 juni torsdag 12.05.2021  torsdag 27.05.2021
7-8/2021 juli/augusti torsdag 10.06.2021 torsdag 24.06.2021
9/2021    september torsdag 12.08.2021          torsdag 26.08.2021
10/2021 oktober torsdag 16.09.2021 torsdag 30.09.2021
11/2021 november torsdag 14.10.2021 torsdag 28.10.2021
12/2021  december  torsdag 11.11.2021           torsdag 25.11.2021

Dessa tider är preliminära och kan ändras under året.

Ändringar meddelas via hemsidan samt i mån av möjlighet i Saltvik Informerar. 
Annonsmaterial tas helst emot i elektronisk form till info@saltvik.ax.
Avgifter för annonsering finns som bilaga här intill på sidan.
För material som levereras efter utsatt stoppdatum faktureras en extra avgift om 20 euro.

Publicerad 25.2.2020
Uppdaterad 11.11.2020