Stopptider och annonsavgifter för Saltviks infoblad 2021-2022

Nummer Månad Stoppdatum för material Utdelningsdatum
4/2021 april torsdag 11.03.2021 torsdag 25.03.2021
5/2021 maj torsdag 15.04.2021 torsdag 29.4.2021
6/2021 juni onsdag 12.05.2021 torsdag 27.5.2021
7-8/2021 juli/augusti torsdag 10.06.2021 torsdag 24.06.2021
9/2021 september torsdag 12.08.2021 torsdag 26.08.2021
10/2021 oktober torsdag 16.09.2021 fredag 1.10.2021
11/2021 november torsdag 14.10.2021 torsdag 28.10.2021
12./2021 december torsdag 11.11.2021 torsdag 25.11.2021
1/2022 januari torsdag 9.12.2021 torsdag 23.12.2021

Dessa tider är preliminära och kan ändras under året.

Ändringar meddelas via hemsidan samt i mån av möjlighet i Saltvik Informerar. 
Annonsmaterial tas helst emot i elektronisk form till info@saltvik.ax.
Avgifter för annonsering finns som bilaga här intill på sidan.
För material som levereras efter utsatt stoppdatum faktureras en extra avgift om 20 euro.

Publicerad 25.2.2020
Uppdaterad 20.9.2021