Saltviks kommunkansli ser helst att besök förbokas.

Med anledning av ökad smittspridning betjänar vi helst på distans. Vi uppmanar till att boka eventuella besök i förväg och vi hjälper gärna till via telefon och e-post. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid huvudingången under kontorstid och övrig tid i brevlåda vid infarten till kommunkansliet. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. 

Uthyrning av idrottshallar och fritids-/hobbyverksamhet

I enlighet med Ålands landskapsregerings beslut (79 S3) 6.5.2021 gäller följande rekommendationer:
Hobby- och fritidsverksamhet för vuxna i kommunens idrottshallar tillåts för upp till 20 personer (50 personer om man följer landskapsregieringens anvisning om förhindrande av coronasmitta) under perioden 6.5-20.5.2021. Detta betyder att vi i Saltvik har fritidsaktiviteter både inne och ute för barn och ungdomar samt att det går att boka träningstider i våra hallar.

Stopptider och annonsavgifter för Saltviks infoblad 2021-2022

Nummer Månad Stoppdatum för material Utdelningsdatum
4/2021 april torsdag 11.03.2021 torsdag 25.03.2021
5/2021 maj torsdag 15.04.2021 torsdag 29.4.2021
6/2021 juni onsdag 12.05.2021 torsdag 27.5.2021
7-8/2021 juli/augusti torsdag 10.06.2021 torsdag 24.06.2021
9/2021 september torsdag 12.08.2021 torsdag 26.08.2021
10/2021 oktober torsdag 16.09.2021 torsdag 30.09.2021
11/2021 november torsdag 14.10.2021 torsdag 28.10.2021
12./2021 december torsdag 11.11.2021 torsdag 25.11.2021
1/2022 januari torsdag 9.12.2021 torsdag 23.12.2021

Dessa tider är preliminära och kan ändras under året.

Ändringar meddelas via hemsidan samt i mån av möjlighet i Saltvik Informerar. 
Annonsmaterial tas helst emot i elektronisk form till info@saltvik.ax.
Avgifter för annonsering finns som bilaga här intill på sidan.
För material som levereras efter utsatt stoppdatum faktureras en extra avgift om 20 euro.

Publicerad 25.2.2020
Uppdaterad 10.5.2021