Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Stopptider och annonsavgifter för Saltviks infoblad 2022 - 2023

Nummer  Månad        Stoppdatum för material  Utdelningsdatum  
9/2022 september  torsdag 11.8.2022 torsdag 25.8.2022
10/2022 oktober  torsdag 15.9.2022 torsdag 29.9.2022
11/2022 november  torsdag 13.10.2022 torsdag 27.10.2022
12/2022 december  torsdag 10.11.2022 torsdag 24.11.2022
1/2023 januari  torsdag 8.12.2022 torsdag 22.12.2022

Dessa tider är preliminära och kan ändras under året.

Ändringar meddelas via hemsidan samt i mån av möjlighet i Saltvik Informerar. 
Annonsmaterial tas helst emot i elektronisk form till info@saltvik.ax.
Avgifter för annonsering finns som bilaga här intill på sidan.
För material som levereras efter utsatt stoppdatum faktureras en extra avgift om 20 euro.

Publicerad 25.2.2020
Uppdaterad 3.8.2022