Stopptider och annonsavgifter för Saltviks infoblad 2022 - 2023

Nummer  Månad        Stoppdatum för material  Utdelningsdatum  
2/2022      februari  torsdag 13.1.2022            torsdag 27.1.2022    
3/2022 mars  torsdag 10.2.2022 torsdag 24.2.2022
4/2022 april  torsdag 17.3.2022 torsdag 31.3.2022
5/2022 maj  torsdag 14.4.2021 torsdag 28.4.2022
6/2022 juni  torsdag 12.5.2022 onsdag 25.5.2022
7-8/2022 juli-augusti   onsdag 8.6.2022 torsdag 23.6.2022
9/2022 september  torsdag 11.8.2022 torsdag 25.8.2022
10/2022 oktober  torsdag 15.9.2022 torsdag 29.9.2022
11/2022 november  torsdag 13.10.2022 torsdag 27.10.2022
12/2022 december  torsdag 10.11.2022 torsdag 24.11.2022
1/2023 januari  torsdag 8.12.2022 torsdag 22.12.2022

Dessa tider är preliminära och kan ändras under året.

Ändringar meddelas via hemsidan samt i mån av möjlighet i Saltvik Informerar. 
Annonsmaterial tas helst emot i elektronisk form till info@saltvik.ax.
Avgifter för annonsering finns som bilaga här intill på sidan.
För material som levereras efter utsatt stoppdatum faktureras en extra avgift om 20 euro.

Publicerad 25.2.2020
Uppdaterad 11.1.2022