Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Stopptider och annonsavgifter för Saltviks infoblad 2023

Nummer  Månad        Stoppdatum för material   Utdelningsdatum  
2/2023 februari torsdag 12.1.2023 torsdag 26.1.2023
3/2023 mars torsdag 9.2.2023 torsdag 23.2.2023
4/2023 april torsdag16.3.2023 torsdag 30.3.2023
5/2023 maj torsdag 13.4.2023 torsdag 27.4.2023
6/2023 juni torsdag 11.5.2023 torsdag 25.5.2023
7-8/2023   juli-augusti   torsdag 8.6.2023 torsdag 22.6.2023
9/2023 september  torsdag 17.8.2023 torsdag 31.8.2023
10/2023 oktober torsdag 14.9.2023 torsdag 28.9.2023
11/2023 november torsdag 12.10.2023 torsdag 26.10.2023
12/2023 december torsdag 16.11.2023 torsdag 30.11.2023

Dessa tider är preliminära och kan ändras under året.

Ändringar meddelas via hemsidan samt i mån av möjlighet i Saltvik Informerar. 
Annonsmaterial tas helst emot i elektronisk form till info@saltvik.ax.
Avgifter för annonsering finns som bilaga här intill på sidan.
För material som levereras efter utsatt stoppdatum faktureras en extra avgift om 20 euro.

Publicerad 25.2.2020
Uppdaterad 3.1.2023