Saltviks kommunkansli ser helst att besök förbokas.

Med anledning av ökad smittspridning betjänar vi helst på distans. Vi uppmanar till att boka eventuella besök i förväg och vi hjälper gärna till via telefon och e-post. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid huvudingången under kontorstid och övrig tid i brevlåda vid infarten till kommunkansliet. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. 

Uthyrning av idrottshallar och fritids-/hobbyverksamhet

I enlighet med Ålands landskapsregerings beslut (79 S3) 6.5.2021 gäller följande rekommendationer:
Hobby- och fritidsverksamhet för vuxna i kommunens idrottshallar tillåts för upp till 20 personer (50 personer om man följer landskapsregieringens anvisning om förhindrande av coronasmitta) under perioden 6.5-20.5.2021. Detta betyder att vi i Saltvik har fritidsaktiviteter både inne och ute för barn och ungdomar samt att det går att boka träningstider i våra hallar.

Anbudsförfrågan skolskjutsar 2021-2022

Saltviks kommun begär in anbud på skolskjutsarna under läsåret 2021-2022.

Anbudshandlingar hämtas från Norra Ålands utbildningsdistrikt (NÅUD) vid förbundskansliet i Grelsby (se adress nedan).  

Anbuden skall vara Upphandlingsenheten tillhanda senast torsdagen den 20 maj 2021, kl. 15.00 på Norra Ålands utbildningsdistrikt (GHS), Stornäsvägen 40 B 3, AX-22410 Godby.

Anbudet skall lämnas in i slutet kuvert märkt ”Anbud skolskjuts Saltvik”.

Publicerad 30.4.2021
Uppdaterad 30.4.2021