Inbjudan till informationsmöte: Exklusivt 55+ boende i Saltvik

Härmed inbjuds Du till vårt andra informationstillfälle angående: Exklusivt 55+ boende i Saltvik.

Informationstillfället ordnas måndag 25 september kl.18.00 vid kommungården i Nääs

Program:

Byggkontroll kommer att informera om kostnader samt visa en 3D modell av projektet samt allmän diskussion.

Kärnan i projektet 55+ i Saltvik är gemenskap och höjd livskvalitét. Önskan är att skapa ett tryggt boende med stor gemenskap.

Är Du intresserad eller nyfiken på projektet?

Varmt välkommen att komma och lyssna! Ingen förhandsanmälan krävs.

Vänligen, Arbetsgruppen