Information om covid-19 (Coronaviruset)

Det finländska statsrådet har sedan måndag 15 juni upphävt det av corona orsakade undantagstillståndet, varvid beredskapslagarna nu inte längre i är kraft.

Det här betyder ändå inte att smittrisken är förbi. Det är fortfarande viktigt att hålla avstånd och vara noga med hygienen.

Många begränsningar, direktiv och rekommendationer gäller ännu, i enlighet med bland annat smittskyddslagar och gränsbevakningslagen.

Beträffande besök till äldreboenden avtalas på förhand. Endast friska och symtomfria närstående får komma.

Gällande resor finns fortfarande karantänsbestämmelser i kraft. Tala alltid med din chef om vad som gäller på din arbetsplats innan du planerar din resa. 

Du kan läsa mer och få svar på många frågor genom att besöka Landskapsregeringens sida för samlad information om vad som nu gäller:

Följ länken för att komma till Landskapsregeringens hemsida med aktuell Coronainformation

Ensamföretagare som drabbats av restriktioner som införts på grund av undantagsförhållanden som rådit kan ansöka om bidrag

Följ länken här för att läsa mer om bidrag för ensamföretagare

Publicerad 2.7.2020
Uppdaterad 16.9.2020