Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Fakta om kommunen

Yta

Saltvik är beträffande landytan den största av de åländska kommunerna. Den totala arealen är 1 161,8 km², varav 150,7 km² är land, 4,7 km² insjöar och 1 006,4 km² hav. Kommunens landområde delas av en lång havsvik, Saltviksfjärden. En naturlig följd av det är att det i folkmun ofta talas om östra och västra Saltvik.

Byarna

I kommunen finns 36 byar. I slutet av 2010 hade Ödkarby 357 invånare och var då Saltviks största och Ålands femte största by. 

Invånare

För drygt 6 000 år sedan kom den första bosättningen till Åland. Dalgången mellan Orrdalsklint och Långbergen, i östra Saltvik blev platsen för de första bosättarna. Vid årsskiftet 2018-2019 hade Saltvik nästan 1900 invånare.

Näringar

Service- och tjänstenäringarna samt den offentliga sektorn sysselsätter drygt 50 % av saltvikarna. 15 % jobbar inom transport och 14 % inom industri.  Byggnadsverksamhet och jordbruk/fiske sysselsätter 10 respektive 7 %.

Övrigt

I Saltvik finns Ålands tre högsta berg: Orrdalsklint (128,8 m ), Kasberg (114,2 m) och Långbergen (drygt 100 m). Saltvik ligger på norra Åland, avståndet till Mariehamn är ca 20 km.

Publicerad 24.2.2020
Uppdaterad 17.3.2020