Saltviks kommunkansli ser helst att besök förbokas.

Med anledning av ökad smittspridning betjänar vi helst på distans. Vi uppmanar till att boka eventuella besök i förväg och vi hjälper gärna till via telefon och e-post. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid huvudingången under kontorstid och övrig tid i brevlåda vid infarten till kommunkansliet. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. 

Uthyrning av idrottshallar och fritids-/hobbyverksamhet

I enlighet med Ålands landskapsregerings beslut (79 S3) 6.5.2021 gäller följande rekommendationer:
Hobby- och fritidsverksamhet för vuxna i kommunens idrottshallar tillåts för upp till 20 personer (50 personer om man följer landskapsregieringens anvisning om förhindrande av coronasmitta) under perioden 6.5-20.5.2021. Detta betyder att vi i Saltvik har fritidsaktiviteter både inne och ute för barn och ungdomar samt att det går att boka träningstider i våra hallar.

Fakta om kommunen

Yta

Saltvik är beträffande landytan den största av de åländska kommunerna. Den totala arealen är 1 161,8 km², varav 150,7 km² är land, 4,7 km² insjöar och 1 006,4 km² hav. Kommunens landområde delas av en lång havsvik, Saltviksfjärden. En naturlig följd av det är att det i folkmun ofta talas om östra och västra Saltvik.

Byarna

I kommunen finns 36 byar. I slutet av 2010 hade Ödkarby 357 invånare och var då Saltviks största och Ålands femte största by. 

Invånare

För drygt 6 000 år sedan kom den första bosättningen till Åland. Dalgången mellan Orrdalsklint och Långbergen, i östra Saltvik blev platsen för de första bosättarna. Vid årsskiftet 2018-2019 hade Saltvik nästan 1900 invånare.

Näringar

Service- och tjänstenäringarna samt den offentliga sektorn sysselsätter drygt 50 % av saltvikarna. 15 % jobbar inom transport och 14 % inom industri.  Byggnadsverksamhet och jordbruk/fiske sysselsätter 10 respektive 7 %.

Övrigt

I Saltvik finns Ålands tre högsta berg: Orrdalsklint (128,8 m ), Kasberg (114,2 m) och Långbergen (drygt 100 m). Saltvik ligger på norra Åland, avståndet till Mariehamn är ca 20 km.

Publicerad 24.2.2020
Uppdaterad 17.3.2020