Fakta om kommunen

Yta

Saltvik är beträffande landytan den största av de åländska kommunerna. Den totala arealen är 1 161,8 km², varav 150,7 km² är land, 4,7 km² insjöar och 1 006,4 km² hav. Kommunens landområde delas av en lång havsvik, Saltviksfjärden. En naturlig följd av det är att det i folkmun ofta talas om östra och västra Saltvik.

Byarna

I kommunen finns 36 byar. I slutet av 2010 hade Ödkarby 357 invånare och var då Saltviks största och Ålands femte största by. 

Invånare

För drygt 6 000 år sedan kom den första bosättningen till Åland. Dalgången mellan Orrdalsklint och Långbergen, i östra Saltvik blev platsen för de första bosättarna. Vid årsskiftet 2018-2019 hade Saltvik nästan 1900 invånare.

Näringar

Service- och tjänstenäringarna samt den offentliga sektorn sysselsätter drygt 50 % av saltvikarna. 15 % jobbar inom transport och 14 % inom industri.  Byggnadsverksamhet och jordbruk/fiske sysselsätter 10 respektive 7 %.

Övrigt

I Saltvik finns Ålands tre högsta berg: Orrdalsklint (128,8 m ), Kasberg (114,2 m) och Långbergen (drygt 100 m). Saltvik ligger på norra Åland, avståndet till Mariehamn är ca 20 km.

Publicerad 24.2.2020
Uppdaterad 17.3.2020