Saltviks kommunkansli och bibliotek betjänar på distans under tiden 1.3 – 14.3.2021

På grund av rådande smittläge och landskapsregeringens rekommendation om begränsningar (27.2.2021) stänger kommungården i Saltvik för obokade besök. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid infarten till kommunkansliet.

Biblioteket betjänar på distans och all fritidsverksamhet ställs in.

Byggnads- och miljönämnden

Förtroendevalda i Byggnads- och Miljönämnden 2020 - 2023

René Hampf, ordförande (C)
(Stefan Karlsson, ersättare) (C)

Leif-Anders Mattsson, viceordförande (C)
(Bror Lundberg, ersättare) (C)

Camilla Johansson, ledamot (C)
(Inger Mörn, ersättare) (C)

Fabienne Fricker, ledamot (Soc)
(Marcus Bromels, ersättare) (Lib)

Dan Nyholm, ledamot (Obs)
(Agneta Rydström, ersättare) (Obs)
 

Publicerad 12.2.2020
Uppdaterad 15.5.2020