Byggnads- och miljönämnden

Förtroendevalda i Byggnads- och Miljönämnden 2020 - 2023

René Hampf, ordförande (C)
(Stefan Karlsson, ersättare) (C)

Leif-Anders Mattsson, viceordförande (C)
(Bror Lundberg, ersättare) (C)

Camilla Johansson, ledamot (C)
(Inger Mörn, ersättare) (C)

Fabienne Fricker, ledamot (Soc)
(Marcus Bromels, ersättare) (Lib)

Dan Nyholm, ledamot (Obs)
(Agneta Rydström, ersättare) (Obs)
 

Publicerad 12.2.2020
Uppdaterad 15.5.2020