Saltviks kommunkansli och bibliotek betjänar på distans under tiden 1.3 – 14.3.2021

På grund av rådande smittläge och landskapsregeringens rekommendation om begränsningar (27.2.2021) stänger kommungården i Saltvik för obokade besök. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid infarten till kommunkansliet.

Biblioteket betjänar på distans och all fritidsverksamhet ställs in.

Kommunfullmäktige

Förtroendevalda i kommunfullmäktige 2020 - 2023

Runar Karlsson, ordförande (C)
Runa-Lisa Jansson, viceordförande (Obs)
Niclas Alm (C)
Cathrin Blomberg (Lib)
Thommy Fagerholm (C)
Linus Fagerström (Lib)
Fabienne Fricker (Soc)
René Hampf (C)
Sue Holmström (C)
Tom Jansson (C)
Henry Lindström (C)
Jan Salmén (C)
Tommy Sjöblom (Lib)
Mikael Söderholm (Obs)
Gunnar Westling (C)

 

 

Publicerad 12.2.2020
Uppdaterad 24.2.2020