Kommunfullmäktige

Förtroendevalda i kommunfullmäktige 2020 - 2023

Runar Karlsson, ordförande (C)
Runa-Lisa Jansson, viceordförande (Obs)
Niclas Alm (C)
Cathrin Blomberg (Lib)
Thommy Fagerholm (C)
Linus Fagerström (Lib)
Fabienne Fricker (Soc)
René Hampf (C)
Sue Holmström (C)
Tom Jansson (C)
Henry Lindström (C)
Jan Salmén (C)
Tommy Sjöblom (Lib)
Mikael Söderholm (Obs)
Gunnar Westling (C)

 

 

Publicerad 12.2.2020
Uppdaterad 24.2.2020