Saltviks kommunkansli och bibliotek betjänar på distans under tiden 1.3 – 14.3.2021

På grund av rådande smittläge och landskapsregeringens rekommendation om begränsningar (27.2.2021) stänger kommungården i Saltvik för obokade besök. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid infarten till kommunkansliet.

Biblioteket betjänar på distans och all fritidsverksamhet ställs in.

Kommunstyrelsen

Förtroendevalda i kommunstyrelsen 2020 - 2021

Mathias Johansson, ordförande (C) 
(Fredrik Björklund, ersättare) (C)

Rosa Salmén, viceordförande (C)
(Jessica Söderlund, ersättare) (C)

Caroline Lundberg, ledamot (C)
(Peter Söderlund, ersättare) (C)

Jörgen Lindblom, ledamot (C)
(Johan Mörn, ersättare) (C)

Katinka Holmström, ledamot (Lib)
(Helena Flöjt-Josefsson, ersättare) (Soc)

Jan Lindgrén, ledamot (Lib)
(Christian Ekström, ersättare) (M)

Bo Timonen, ledamot (Obs)
(Agneta Rydström, ersättare) (Obs)

 

Publicerad 12.2.2020
Uppdaterad 15.5.2020