Saltviks kommunkansli och bibliotek betjänar på distans under tiden 1.3 – 14.3.2021

På grund av rådande smittläge och landskapsregeringens rekommendation om begränsningar (27.2.2021) stänger kommungården i Saltvik för obokade besök. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid infarten till kommunkansliet.

Biblioteket betjänar på distans och all fritidsverksamhet ställs in.

Tekniska nämnden

Förtroendevalda i Tekniska nämnden 2020 - 2023

Thommy Fagerholm, ordförande (C)
(Sven-Åke Mattsson, ersättare) (C)

Tom Jansson, vice ordförande (C)
(Berit Hampf, ersättare) (C)

Charlotte Mattsson-Smith, ledamot (C)
(Anja Salmén, ersättare) (C)

Jessica Söderlund, ledamot (C)
(Simon Karlsson, ersättare) (C)

Linus Fagerström, ledamot (Lib)
(Peter Dahl, ersättare) (Lib)

Nina-Marie Carlson, ledamot (Lib)
(Cathrin Blomberg, ersättare) (Lib)

Mikael Söderholm, ledamot (Obs)
(Raymond Renfors, ersättare) (Obs)

Publicerad 12.2.2020
Uppdaterad 15.5.2020