Saltviks kommunkansli ser helst att besök förbokas.

Med anledning av ökad smittspridning betjänar vi helst på distans. Vi uppmanar till att boka eventuella besök i förväg och vi hjälper gärna till via telefon och e-post. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid huvudingången under kontorstid och övrig tid i brevlåda vid infarten till kommunkansliet. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. 

Uthyrning av idrottshallar och fritids-/hobbyverksamhet

I enlighet med Ålands landskapsregerings beslut (79 S3) 6.5.2021 gäller följande rekommendationer:
Hobby- och fritidsverksamhet för vuxna i kommunens idrottshallar tillåts för upp till 20 personer (50 personer om man följer landskapsregieringens anvisning om förhindrande av coronasmitta) under perioden 6.5-20.5.2021. Detta betyder att vi i Saltvik har fritidsaktiviteter både inne och ute för barn och ungdomar samt att det går att boka träningstider i våra hallar.

Tekniska nämnden

Förtroendevalda i Tekniska nämnden 2020 - 2023

Thommy Fagerholm, ordförande (C)
(Sven-Åke Mattsson, ersättare) (C)

Tom Jansson, vice ordförande (C)
(Berit Hampf, ersättare) (C)

Charlotte Mattsson-Smith, ledamot (C)
(Anja Salmén, ersättare) (C)

Jessica Söderlund, ledamot (C)
(Simon Karlsson, ersättare) (C)

Linus Fagerström, ledamot (Lib)
(Peter Dahl, ersättare) (Lib)

Nina-Marie Carlson, ledamot (Lib)
(Cathrin Blomberg, ersättare) (Lib)

Mikael Söderholm, ledamot (Obs)
(Raymond Renfors, ersättare) (Obs)

Publicerad 12.2.2020
Uppdaterad 15.5.2020