Val

På den här sidan hittar du aktuell information gällande kommande val.

Den kommunala centralvalnämndens ordförande för åren 2019 - 2022 är Hanna Bromels.

Allmän information angående val finns på www.val.ax och www.vaalit.fi.

Publicerad 24.2.2020
Uppdaterad 20.5.2020