Barn och familj

Saltviks kommun erbjuder stöd och hjälp när det gäller barn, ungdomar och familjerelationer. Om du vill ha hjälp för ditt barn eller din familj kan du ta kontakt med personalen på socialkansliet.

Här kan du läsa om bl.a. familjearbete, stödperson för barn och ungdom, familjerådgivning och barnskydd. Till den sociala servicen för barn och familjer hör även faderskapserkännande och moderskapsersättning samt frågor som rör underhåll, vårdnad och umgänge.

Publicerad 7.11.2019
Uppdaterad 1.12.2020