Faderskapserkännande

Om ett barns föräldrar inte är gifta med varandra då barnet föds måste faderskapet fastställas. Genom faderskapslagen kan man göra detta redan på mödrarådgivningen, dvs. innan barnets födelse.

De flesta gör både erkännande av faderskap och skriver avtal om gemensam vårdnad redan på mödrarådgivningen innan barnets födelse. Handlingarna över erkännandet och gemensam vårdnad sänds till kommunens barnatillsyningsman

I och med den nya faderskapslagen så är det i huvudsak endast i de oklara fallen som barnatillsyningsmannen gör en faderskapsutredning.

Hur går det till?

  • Föräldrarna kontaktar mödrarådgivningen för att göra faderskapserkännande och avtal om gemensam vårdnad. Oftast kan detta göras i samband med ett vanligt besök eller i samband med undersökning på mödrarådgivningen.
  • Då man gjort erkännandet/avtalen redan vid mödrarådgivningen så skickas handlingarna till kommunens barnatillsyningsman som sedan inväntar barnets födelse.
  • Magistraten meddelar sedan barnatillsyningsmannen om barnets födelse.
  • 30 dagar efter barnets födelse gör barnatillsyningsmannen ett protokoll på utredningen som lämnas till magistraten som fastställer faderskapet. Under dessa 30 dagar kan erkännandet fortfarande återkallas eller bestridas.
  • Görs ett återkallande eller bestridande så är nästa steg att barnatillsyningsmannen påbörjar en faderskapsutredning.
  • Då domaren vid magistraten har fastställt faderskapet så meddelas detta till föräldrarna och till barnatillsyningsmannen.
  • Därefter kan barnatillsyningsmannen fastställa vårdnadsavtalet som sedan skickas till föräldrarna och till magistraten för registrering.
  • I andra hand kan erkännandet göras hos barnatillsyningsmannen. Detta kan göras efter att barnet fötts men kan också göras före barnets födelse, då behöver du dock visa upp ett intyg över graviditeten. Väljer man att göra ett faderskapserkännande efter barnet fötts hos barnatillsyningsmannen i kommunen behöver båda föräldrarna höras och uppvisa giltig legitimation.
  • Har ni gjort erkännandet och vårdnadsavtalet vid rådgivningen behöver ni inte dessutom besöka barnatillsyningsmannen.
Publicerad 7.11.2019
Uppdaterad 17.3.2020