Familjearbete

Familjearbete är en öppen stödåtgärd inom kommunens barnskyddsarbete. Familjen själv eller andra professionella kan ta kontakt med socialkanslierna ifall ett behov av familjearbete finns. Familjearbete beviljas utgående från kommunens resurser.

Familjearbete fokuserar på tidigt stöd till barnfamiljer genom stöd och handledning till föräldrarna. Familjearbetaren jobbar för att förbättra familjens livssituation, att hitta och stärka familjens egna resurser och klara av vardagens utmaningar.

Stöd för familjer

Tillsammans med familjen och socialarbetaren sätter vi upp mål och utvärderar. Med familjearbetet får vi möjlighet att verka vid familjens sida och stöda familjen utgående från deras resurser och genom att skapa individuella lösningar.

I familjearbetet kan det bland annat ingå:

  • Råd i spädbarns- och barnuppfostringsfrågor
  • Hjälp med planering av rutiner
  • Stöd i föräldraskapet, kommunikation och växelverkan
  • Stöd i krävande situationer t.ex. vid  sjukdom, skilsmässa, arbetslöshet, funktionsnedsättning, missbruk eller andra svåra händelser
  • Stöd och hjälp för familjer, ensamstående och ungdomar i vardagen.

Du kan ringa eller maila direkt till familjearbetarna alternativt höra av dig till övrig personal på socialkansliet.

Publicerad 7.11.2019
Uppdaterad 28.4.2020