Familjerådgivning

Familjerådgivningen finns till för att hjälpa dig och din familj i olika problemsituationer eller när du upplever att vardagen inte fungerar.

Familjerådgivning innebär att du kan samtala med en utomstående i relations-, uppfostrings-, och familjefrågor. Samtalen kan vara individuella eller tillsammans med din partner eller hela familjen

Kommunen erbjuder familjerådgivning i samarbete med Folkhälsan. Du får bland annat rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor och tillgång till medling i familjefrågor.

Du kan kostnadsfritt vända dig direkt till Folkhälsans familjerådgivning i Mariehamn eller ta kontakt med socialkansliet så hjälper vi till.

Läs mer om familjerådgivningen i Mariehamn på Folkhälsans hemsida.
 

Publicerad 7.11.2019
Uppdaterad 17.3.2020