Moderskapsunderstöd

Du som blivande eller nybliven mamma och bor på Åland har rätt till moderskapsunderstöd. Du kan välja mellan att få den så kallade moderskapslådan med babykläder och barnavårdsprodukter eller att få stödet i pengar. På Åland är stödet ett skattefritt engångsbelopp om 224 euro.

Stödet får du när du har varit gravid i minst 154 dagar och genomgått en hälsoundersökning före din femte graviditetsmånad.

Adoptivföräldrar får moderskapsunderstöd om adoptivbarnet är under 18 år.

Ansökan

Ansökningsblankett för moderskapsunderstöd får du från mödrarådgivningen. Blanketten ska du sedan lämna in till kommunkansliet.

Du får en postavi när du kan hämta lådan från posten. Om du väljer penningunderstödet betalas det in på ditt bankkonto.

Förhöjt moderskapsunderstöd

Flerlingsfamiljer får förhöjt moderskapsunderstöd. För det andra barnet får du två moderskapsunderstöd, för det tredje tre och så vidare. Exempelvis tvillingar berättigar därmed till totalt tre understöd.

Du kan välja om du vill få understödet i form av moderskapsförpackning, pengar eller en kombination av båda.

Innehåll i lådan

Här kan du se vad som finns i moderskapslådan

Publicerad 7.11.2019
Uppdaterad 17.3.2020