Stödfamilj/stödperson för barn och familj

Som stödperson eller stödfamilj avses stöd och umgänge med barnet, oftast utanför barnets eget hem. Stödperson eller stödfamilj kan fungera som avlastning för familjen eller som extra vuxen för barnet eller ungdomen.

Stödpersonsverksamheten är en viktig stödform att kunna erbjuda familjer inom barnskyddets öppenvård. Välfungerande och strukturerade stödpersonsinsatser kan verka förebyggande och förhindra större insatser så som framtida placeringar i familjehem eller institution.

Stödpersons- eller stödfamiljsförhållande gäller oftast för viss tid, beroende på barnets och familjens behov av stöd.

Att bli stödperson/stödfamilj

Är du eller din familj intresserad att fungera som stödperson eller stödfamilj kan du anmäla ditt intresse till kommunen.

Klienten som är i behov av stödet, familjen och/eller barnet, har alltid möjlighet att godkänna stödpersonsförhållande före avtal skrivs. Barnet, familjen och stödpersonen brukar då träffas några gånger före uppdraget börjar för att båda partnerna skall ha möjlighet att känna av om uppdraget kommer att fungera och personkemin stämmer.

Utbildning och tystnadsplikt

Lagstiftningen kräver inte att personer som åtar sig stöduppgifter har gått utbilning eller kurs. Dock ordnar t.ex. Rädda Barnen kurser kontinuerligt och deltagande ses som en merit.

Som stödperson har du tystnadsplikt gentemot klienten och förbinder dig att åt utomstående inte berätta om den enskilda eller familjens angelägenheter som du i ditt uppdrag kan få kännedom om.

Publicerad 7.11.2019
Uppdaterad 28.4.2020