Ekonomiskt stöd

Om dina eller din familjs inkomster inte räcker till för att du eller din familj ska komma upp till en skälig levnadsnivå kan du ansöka om utkomststöd. Tanken med utkomststöd är att det skall vara tillfälligt. Det betalas ut i sista hand när övriga inkomster och förmåner som pension, arbetslöshetsersättning, sjukdagpenning eller bostadsbidrag inte räcker till.

Utkomststöd

Rätten till utkomststöd för kommunens invånare är reglerad i lag och tryggar en minimiinkomst. Utkomststödet beviljas av den kommun där du eller familjen stadigvarande vistas.

Utkomststödet består av grundläggande, kompletterande och förebyggande utkomststöd.

Det grundläggande utkomststödet består av:

  • En fast grunddel, som är avsedd till utgifter för mat och kläder, små utgifter för hälso- och sjukvård, utgifter för att sköta den personliga hygienen och hålla hemmet rent, biljetter för kollektivtrafik, prenumeration på dagstidningar, TV-avgift, telefonräkning, utgifter för hobby och rekreation och motsvarande utgifter för den dagliga försörjningen.
  • En tilläggsdel för boendeutgifter, utgifter för hushållselektricitet, för hemförsäkringspremier och för större hälso- och sjukvårdsutgifter. Kommunen har fastslagna maxbelopp gällande boendekostnader.

Utkomststödet beräknas så att man räknar ihop alla utgifter, som kan beaktas och från den summan avdras de inkomster som står till förfogande. Om inkomsterna är mindre än de godkända utgifterna betalas skillnaden som utkomststöd till sökanden. Utkomststödet söks och beräknas månadsvis.

Hur söker man utkomststöd?

Utkomststöd kan du ansöka om via socialkansliet i din kommun. Du bokar en tid för besök genom att ringa socialkontoret under telefontid.

Handläggning av utkomststöd ska ske utan dröjsmål, men senast inom sju vardagar. Detta förutsätter att din ansökan är komplett, d.v.s. att alla nödvändiga bilagor och uppgifter finns med i ansökan.

Detta skall bifogas till din första ansökan om utkomststöd:

  • Kontoutdrag från banken eller nätbanken (pdf) för samtliga bankkonton för de senaste två månaderna
  • Intyg över inkomsterna, t.ex. lönespecifikation, intyg över pensioner och bidrag samt intyg över samtliga övriga inkomster, t.ex. förmåner från FPA
  • Det senaste beskattningsintyget eller beskattningsbeslutet med specifikationsdel
  • Intyg över samtliga övriga inkomster
  • Andra intyg som har betydelse för den ekonomiska situationen, t.ex. sjukintyg eller intyg över att du är arbetslös/studerande
  • Fakturor som gäller hushållets utgifter
  • Giltigt hyresavtal eller intyg över räntor på bostadslån
Publicerad 7.11.2019
Uppdaterad 21.7.2020