Funktionshinder

För dig som har en funktionsnedsättning erbjuds hjälp och stöd på olika sätt. Avsikten är att bidra till att du får förutsättningar att leva och vara delaktig i samhället på samma villkor som alla andra.

Här kan du läsa mer om olika stödformer som kan underlätta i vardagen, som exempelvis färdtjänst, personlig assistans och stöd för närståendevård under 65 år. Vilket stöd du beviljas och i vilken omfattning, bedöms utifrån dina individuella behov på basen av en skriftlig ansökan.

Publicerad 7.11.2019
Uppdaterad 21.7.2020