Personlig assistans

En gravt handikappad person har rätt till personlig assistans för att kunna klara sig i vardagen. Syftet med personlig assistans är att främja jämlikhet och självständighet för personer med svår funktionsnedsättning och att förbättra deras möjligheter till samhällelig delaktighet.

Med personlig assistans avses nödvändig hjälp av en annan person för att klara de funktioner som hör till normal livsföring som man skulle utföra själv men på grund av sin funktionsnedsättning eller sjukdom helt eller delvis inte själv klara av. Personlig assistans förutsätter att den berörda personen själv kan avgöra vilka uppgifter och aktiviteter som kräver assistans.

Individuell bedömning

Personer med svår funktionsnedsättning har olika behov, livssituationer och svårigheter vilket gör att varje enskilt ärende behandlas enskilt enligt individuell bedömning.

Personlig assistans är en subjektiv rättighet och kommunen är därför skyldig att ordna assistansen oavsett budgeterade medel för ändamålet.

Ansökan

Om du har behov av personlig assistans för hjälp och stöd i dagliga sysslor, i studier, i arbete eller för fritidsaktiviteter behöver du inkomma med en skriftlig ansökningsblankett. Till ansökan ska läkarintyg bifogas.

Publicerad 7.11.2019
Uppdaterad 28.4.2020