Specialomsorg

Familjer med barn inom specialomsorgen har möjlighet till särskilt stöd och avlastning. Vanliga stödåtgärder som kan komma ifråga för familjen och barnet är exempelvis närståendevård, stödperson, personliga hjälpare, lägervistelse, boende vid korttidshem samt permanent boende genom Ålands omsorgsförbunds fr.o.m 16 års ålder.

Ålands omsorgsförbund

Ålands omsorgsförbund är ett kommunalförbund som för de åländska kommunernas räkning producerar service till personer med utvecklingsstörning. Verksamheten utgår från ett medborgarperspektiv där personer med utvecklingsstörning ska ha möjlighet till ett självständigt liv och ges möjlighet att delta i samhällsgemenskapen.

Ålands omsorgsförbund tillhandahåller service i form av:

  • Boendeservice
  • Boendestöd
  • Daglig verksamhet
  • Avlastningsboende vid korttidshem
  • Specialfritidshem
  • Semesterverksamhet
  • Specialpedagogik

Anhållan om service från Ålands omsorgsförbund riktas till socialförvaltningen.

De utvecklingsstördas väl

Utöver Ålands omsorgsförbund finns också möjlighet till stöd från De Utvecklingsstördas Väl på Åland r.f. (DUV) som är en intresseförening för barn och vuxna som har någon form av utvecklingsstörning, för deras föräldrar och anhöriga samt andra intresserade. DUV anordnar bl.a. olika föreläsningar, fritidsaktiviteter samt lägerverksamhet under helgerna och sommarmånaderna.

Publicerad 7.11.2019
Uppdaterad 28.4.2020