Sysselsättning

Sysselsättning är något alla människor borde ha rätt till. En meningsfull sysselsättning gör att vi människor mår bättre och får oss att känna oss betydelse- och värdefulla. För personer med olika funktionshinder kan det dock vara svårt att hitta ett lämpligt arbete, en meningsfull sysselsättning som passar just det behov man har. Här ställs kommunerna inför en stor utmaning, att hitta rätt sysselsättning till rätt person.

Enligt socialvårdslagen ska kommunen ordna verksamhet i sysselsättningssyfte och arbetsverksamhet. Även dagverksamhet enligt handikappservicelagen hör till kommunens skyldigheter.

Sysselsättningens olika stödformer

 1. Verksamhet i sysselsättningssyfte (Socialvårdslagen § 27 d)
  För att främja en persons möjligheter att få arbete
  Avtalsenlig lön
  Står i anställningsförhållande
   
 2. Arbetsverksamhet (Socialvårdslagen § 27 e)
  För att bevara en persons funktionsförmåga
  Får sin huvudsakliga försörjning av förmåner
  Får ingen lön, kan få ”flitpeng” om max 12€/dag, skattefritt
  Beviljas enligt individuell prövning
  Står inte i anställningsförhållande
   
 3. Dagverksamhet (Handikappservicelagen § 8 b)
  För att stöda en person att klara sig självständigt och främja sociala kontakter
  Personen bör klassas som ”gravt handikappad”, och därmed inte ha förutsättningar att delta i arbetsverksamhet enligt punkt 2
  Får sin huvudsakliga försörjning genom förmåner
  Dagverksamhet ska kunna erbjudas 5 dagar i veckan
  Dagverksamhet kan bestå av matlagning, motion, diskussion, utflykter, skapande verksamhet och övning i sociala färdigheter.
  Dagverksamheten är kostnadsfri för den funktionshindrade

Förfrågan kan komma både från Ams och från personen själv, eller annat håll.

En bakgrundsutredning bör göras innan beslut om typ av sysselsättning tas. I första hand bör en placering inom kommunens förvaltning utredas. I andra hand kommer privata sektorn in som en möjlig placeringsplats.

 

Publicerad 7.11.2019
Uppdaterad 17.3.2020