Missbrukarvård

I frågor som rör problem med alkohol, droger och spel samarbetar Saltvik med beroendemottagningen vid Mariehamns stad.

Om du, eller någon vän eller anhörig, har fastnat i ett missbruk, kan beroendemottagningen erbjuda bl.a. behandling, råd och handledning, akupunktur, ljusterapi, anhörigstöd och drogtester.

Du kan antingen kontakta beroendemottagningen direkt eller ta kontakt med kommunens socialsekreterare. Servicen är avgiftsfri och personalen på Beroendemottagningen har tystnadsplikt.

Läs mer om beroendemottagningen i Mariehamn på stadens hemsida

 

 

Publicerad 7.11.2019
Uppdaterad 21.7.2020