Saltviks kommunkansli och bibliotek betjänar på distans under tiden 1.3 – 14.3.2021

På grund av rådande smittläge och landskapsregeringens rekommendation om begränsningar (27.2.2021) stänger kommungården i Saltvik för obokade besök. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid infarten till kommunkansliet.

Biblioteket betjänar på distans och all fritidsverksamhet ställs in.

Näringsliv

Saltvik har ett rikt företagande, med allt från jord- och skogsbruk till turistföretag samt större industri.

Ett flertal företagare inom kommunen profilerar sig inom matproduktion. Här finns ägg-, kött- och mjölkproducenter, ekologiska odlare och ekologisk kvarn. Och är du sugen på snacks är det här som chipsen tillverkas.

Det är kanske inte så konstigt att mannen som myntade begreppet axgan bor i Saltvik och har ett stort engagemang för lokalproducerad mat. Vill du veta närmare vad en axgan är, så kan du läsa mera här.

Ålands näringsliv är en privatfinansierad medlemsförening som arbetar för att öka konkurrenskraften hos de åländska företagen.

Läs mer om Ålands näringsliv på deras hemsida.

Publicerad 26.2.2020
Uppdaterad 14.5.2020