Saltviks kommunkansli ser helst att besök förbokas.

Med anledning av ökad smittspridning betjänar vi helst på distans. Vi uppmanar till att boka eventuella besök i förväg och vi hjälper gärna till via telefon och e-post. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid huvudingången under kontorstid och övrig tid i brevlåda vid infarten till kommunkansliet. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. 

Uthyrning av idrottshallar och fritids-/hobbyverksamhet

I enlighet med Ålands landskapsregerings beslut (79 S3) 6.5.2021 gäller följande rekommendationer:
Hobby- och fritidsverksamhet för vuxna i kommunens idrottshallar tillåts för upp till 20 personer (50 personer om man följer landskapsregieringens anvisning om förhindrande av coronasmitta) under perioden 6.5-20.5.2021. Detta betyder att vi i Saltvik har fritidsaktiviteter både inne och ute för barn och ungdomar samt att det går att boka träningstider i våra hallar.

Näringsliv

Saltvik har ett rikt företagande, med allt från jord- och skogsbruk till turistföretag samt större industri.

Ett flertal företagare inom kommunen profilerar sig inom matproduktion. Här finns ägg-, kött- och mjölkproducenter, ekologiska odlare och ekologisk kvarn. Och är du sugen på snacks är det här som chipsen tillverkas.

Det är kanske inte så konstigt att mannen som myntade begreppet axgan bor i Saltvik och har ett stort engagemang för lokalproducerad mat. Vill du veta närmare vad en axgan är, så kan du läsa mera här.

Ålands näringsliv är en privatfinansierad medlemsförening som arbetar för att öka konkurrenskraften hos de åländska företagen.

Läs mer om Ålands näringsliv på deras hemsida.

Publicerad 26.2.2020
Uppdaterad 14.5.2020