Saltviks kommunkansli ser helst att besök förbokas.

Med anledning av ökad smittspridning betjänar vi helst på distans. Vi uppmanar till att boka eventuella besök i förväg och vi hjälper gärna till via telefon och e-post. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid huvudingången under kontorstid och övrig tid i brevlåda vid infarten till kommunkansliet. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. 

Uthyrning av idrottshallar och fritids-/hobbyverksamhet

I enlighet med Ålands landskapsregerings beslut (79 S3) 6.5.2021 gäller följande rekommendationer:
Hobby- och fritidsverksamhet för vuxna i kommunens idrottshallar tillåts för upp till 20 personer (50 personer om man följer landskapsregieringens anvisning om förhindrande av coronasmitta) under perioden 6.5-20.5.2021. Detta betyder att vi i Saltvik har fritidsaktiviteter både inne och ute för barn och ungdomar samt att det går att boka träningstider i våra hallar.

Boxö fästingsruiner och grotta

Boxö

Ute på Boxö hittar du Ålands största grotta och ryska ruiner.

Boxö ligger strax norr om Hamnsundet. På ön finns både Ålands största grotta och rester av ryska befästningar. Boxö är en stor ö, och att hitta här på egen hand är ganska knepigt. Istället kan du välja att följa med på en organiserad tur.

Ruinerna av det ryska kustbatteriet

När du besöker Boxö tar du enklast iland vid den gamla ryssbron på öns östra sida. En kilometerlång gammal militärväg leder upp till det gamla batteriet mitt på ön.

Boxö befästes av den ryska armén i slutet 1890-talet. I början av 1900-talet var den en stor och viktig befästning. Vid tiden för första världskriget fanns både kraftiga kanoner och en egen järnväg här. I och med Ålands demilitarisering förstördes Boxöbatteriet 1919.

Rövarkulan

Boxö grotta, eller Rövarkulan som den också kallas, ligger ca 350 meter nordost om fästningen. Grottan är Ålands största. Öppningen är nästan åtta meter bred och fyra meter hög. Grottan sträcker sig över tolv meter in i berget.

Rövarkulan ligger i en över 15 meter hög klippbrant. Det finns tecken på att människor tillfälligt bott eller tagit skydd här.

 

Publicerad 26.2.2020
Uppdaterad 13.5.2020