Saltviks kommunkansli ser helst att besök förbokas.

Med anledning av ökad smittspridning betjänar vi helst på distans. Vi uppmanar till att boka eventuella besök i förväg och vi hjälper gärna till via telefon och e-post. Post och ansökningshandlingar kan lämnas i brevlådan vid huvudingången under kontorstid och övrig tid i brevlåda vid infarten till kommunkansliet. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt. 

Uthyrning av idrottshallar och fritids-/hobbyverksamhet

I enlighet med Ålands landskapsregerings beslut (79 S3) 6.5.2021 gäller följande rekommendationer:
Hobby- och fritidsverksamhet för vuxna i kommunens idrottshallar tillåts för upp till 20 personer (50 personer om man följer landskapsregieringens anvisning om förhindrande av coronasmitta) under perioden 6.5-20.5.2021. Detta betyder att vi i Saltvik har fritidsaktiviteter både inne och ute för barn och ungdomar samt att det går att boka träningstider i våra hallar.

Färjsundet

Saltvattensviken Färjsundet skär långt in i Åland. Den delar landskapet i en västlig och en östlig del. På östra sidan av sundet, i Saltvik, låg i forna tider Ålands avrättningsplats. Sägnen berättar att det spökade där. Barnen i Saltvik var därför rädda för platsen och vågade inte gå dit.

Sundet var i gamla tider svårt att passera. På västra sidan reser sig nämligen branta berg. Att komma upp och ner för dem var svårt. Längs en serpentinväg slet dragdjuren för att släpa upp vagnarna. Nedfärden var ännu farligare. För att inte tappa kontrollen över lasten tvingades man binda granar bakom för att bromsa farten.

Över själva sundet tog man sig sedan med roddbåt och vajerfärja. 1937 byggdes bron som renoverades 1980 – 1981 och 2018 – 2019. 

Ålands enda tunnel går idag genom berget. Den slingrande vägen ner till vattnet är således ett minne blott även om resterna av den finns kvar än idag.

Publicerad 26.2.2020
Uppdaterad 13.5.2020