Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Kasberget

Kasberget

Kasberget är med sina 116 meter Ålands näst högsta berg. Du hittar dit genom att ta vägen ner mot Hamnsundet. Efter ungefär en kilometer svänger du till vänster vid skylten mot Kasberget. Vägen ringlar sig några kilometer genom barrskogen innan du kommer fram till en vändplan. Vid vändplanen markerar en skylt och vitmålade stenar en stig österut upp på berget. Följ stigen och du belönas med en fantastisk utsikt över skärgården i norr och det bördiga slättlandskapet i väster.

Det är ofta är väldigt torrt i bergen på sommaren, så tänk på brandfaran. 

Publicerad 26.2.2020
Uppdaterad 12.4.2022